QUI SOM I QUÈ FEMSobre nosaltres


Què és l’AMPA

És l’entitat sense ànim de lucre que agrupa a les famílies dels alumnes de l’institut i que, voluntàriament han decidit formar-ne part. Està associada a la FaPaC(Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya).

Quines són les nostres funcions?

Els estatuts de l’AMPA recullen, entre d’altres, els objectius que com a associació assumim:
  • Donar suport i assistència a les famílies, als professors, als alumnes i als òrgans de govern del centre en tot allò que fa referència a l’educació dels fills.
  • Participar en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar.
  • Ser l’interlocutor que tenen els mestres i la Direcció del Centre per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.
  • Promoure les activitats de formació de pares i tutors, tant des de la vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
  • I en general, afavorir la participació organitzada de les famílies dels alumnes en la gestió i control del centre.

Com col·laborar?

Només cal tenir un fill/a inscrit a l’escola i pagar la quota anual de 21€ al’inici del curs escolar. Aquesta quota és per família, independentment del nombre de fills inscrits.

Compte bancari:

AMPA

BBVA

ES28

0182-8187-70-0200087645

AMPA IES VILADECAVALLS


L’AMPA de l’INS de Viladecavalls està formada per un grup de pares i mares que colaboren, dedicant part del seu temps lliure, a assolir un bon entorn educatiu per a tots els alumnes del centre. És necessaria la incorporació de nous pares i mares a aquest grup per seguir amb aquesta important tasca. APUNTEU-VOS!

Com col·laborem econòmicament amb l’institut?

Amb l’objectiu de contribuir a incrementar la qualitat de l’entorn educatiu dels nostres fills, i en estreta col·laboració amb la Direcció de l’escola, dediquem part del pressupost anual de l’AMPA a millorar les instal·lacions, facilitar recursos i augmentar els mitjans educatius disponibles. Així, les quotes de les famílies sòcies de l’AMPA generen un benefici a l’institut, que repercuteix directament a favor dels alumnes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada