Alumnes residents a Can Corbera, La Planassa i 
Can Turu ja podeu agafar el bus per anar a l'institut al matí.