INSCRIPCIÓ A L'AMPA.

 FES-TE'N SOCI/A

 

Per fer la inscripció, cal que primer de tot que llegiu les instruccions:

 

1-Feu l’ingrés de la quota ANUAL. Posant com a concepte    QuotaAMPA    

nom i cognoms de l’adult  que es farà soci-sòcia (un per família) 

de 21 euros al cc 

 

BBVA

ES28

0182-8187-70-0200087645

  

RECORDEU QUE EL SOCI O SÒCIA ÉS EL PARE/MARE/TUTOR  DEL/DELS ALUMNES INSCRITS


2- Feu una còpia del comprovant de l’ingrés. També podeu escanejar-lo 

o fer-ne una foto.

3- Ompliu l'  enquesta ( Cliqueu)  amb les vostres dades fins al final 

4- Adjunteu el comprovant de l'ingrés.


Moltes gràcies

  

          


ASSOCIA'T A L'AMPA

 Associa’t a

AMPA de l’Institut de Viladecavalls

 

Què és l'AMPA?

És l’entitat sense ànim de lucre que agrupa a les famílies dels alumnes de l'institut i que, voluntàriament han decidit formar-ne part. Està associada a la AFFAC (Associacions federades de famílies d’alumnes de Catalunya).

L’AMPA de l’ I. de Viladecavalls està formada per un grup de pares i mares que col·laborem, dedicant part del nostre temps lliure, a assolir un bon entorn educatiu per a tots els alumnes del centre. És necessària la incorporació de nous pares i mares a aquest grup per seguir amb aquesta important tasca. Us convidem a venir a les reunions i aportar noves idees o col·laborar en la mesura de la vostra disponibilitat.

APUNTEU-VOS!

Quines són les nostres funcions?

Els estatuts de l’AMPA recullen, entre d’altres, els objectius que com a associació assumim:

  • Donar suport i assistència a les famílies, als professors, als alumnes i als òrgans de govern del centre en tot allò que fa referència a l’educació dels fills.

  • Participar en la presa de decisions i en el govern de l'Institut mitjançant un representant al Consell Escolar.

  • Ser l'interlocutor que tenen els professors i la Direcció del Centre per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

  • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.

  • Promoure les activitats de formació de pares i tutors, tant des de la vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

  • I en general, afavorir la participació organitzada de les famílies dels alumnes en la gestió i control del centre.

Com col·laborar?

Només cal tenir un fill/a inscrit a l’escola i pagar la quota anual de 21 € a l’inici del curs escolar. Aquesta quota és personal (pare, mare o tutor), independentment del nombre de fills inscrits a l’institut.

Com col·laborem  econòmicament amb l'Institut?

Amb l’objectiu de contribuir a incrementar la qualitat de l’entorn educatiu dels nostres fills, i en estreta col·laboració amb la Direcció de l’escola, dediquem part del pressupost anual de l’AMPA a millorar les instal·lacions (per tal d’aconseguir que el nostre institut sigui un edifici sostenible), facilitar recursos i augmentar els mitjans educatius disponibles. Així, les quotes de les famílies sòcies de l’AMPA generen un benefici a l'institut, que repercuteix directament a favor dels alumnes.

 

Per més informació adreceu-vos a        ampa@iesviladecavalls.cat      

o al nostre blog https://ampaiesviladecavalls.blogspot.com/